ژل دبریدمان زخم های نرمال ( اسلاف )  :

NDG(Normal Debrid Gel)
ژل دبریدمان زخمهای نرمال دارای اسلاف جهت درمان زخمهای عفونی دارای اسلاف (زخمهای عفونی زرد و یا زرد-سیاه ) استفاده میشود تا زخم را به مرحله گرانوله آورده تا درمان تکمیلی انجام شود . ژل دبرید نرمال بدون ایجادحساسیت و آسیب به بافت سالم باعث از بین بردن بافت های مرده (سلاف و نکروز) از سطح زخم می شود و بدلیل دارا بودن عصاره سلولهای بنیادین مزانکایمال ، فاکتورهای رشد ، سایتوکین ها ، ماتریکس خارج سلولی و بایواکتیوها درمان کیفی و سریع بافت های اسیب دیده زخمها را با کمترین اسکار و کلویید انجام میدهند . . این محصول نوعی ژل زیست فعال ( بیواکتیو ) است. ژل دبرید نرمال به صورت اتولیتیک عمل می کند و بدون آسیب به بافت سالم باعث از بین بردن بافت های مرده (نکروز) از سطح زخم می شود. یک عامل خارجی مثل التهاب – سم باکتریایی – تروما و زخم می تواند منجر به نکروز گردد.

ویژگی های ژل دیبرید نرمال  :

◄ دبرید به روش اتولیتیک و بدون ایجاد خونریزی و درد

◄ غیر تهاجمی

◄ مرطوب سازی بافت های خشک ونکروزه

◄ فاقد سمیت سلولی

◄ ضد حساسیت و تحریک پوستی

◄ ضد چسبندگی پانسمان به سطح زخم

◄ازبین برنده عفونت و اسلاف به رنگ زرد و یا زرد-سیاه در زخمهای اسلاف و نرمال  

ژل دبریدمان نرمال لایف سل : 

نرمال ژل دبریدمان لایف سل برای برداشت بافت های مرده و اسلاف و نکروزه روی زخم استفاده می شودکه معمولا زرد رنگ و یا زرد-سیاه رنگ رنگ هستند . پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت سلاف و نکروتیک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند.
ژل دبریدمان نرمال لایف سل (نرمال ژل)
پانسمان ژل لایف سل بر پایه‎ی آب بوده، بافت اسلاف و نکروتیک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند. این ژل با از بین بردن بافت نکروز زخم محیطی مناسبی را جهت رشد طبیعی بافت گرانوله فراهم می کند.

کاربرد نرمال ژل لایف سل : 

نرمال ژل در زخم هایی با بافت اسلاف دارای ترشح و زخمهای عفونی زردرنگ یا زرد-سیاه رنگ استفاده می شود.
روش استفاده از کیت ژل دبریدمان لایف سل
• ژل دبریدمان را بر اساس نوع زخم انتخاب کنید.
• بسته بندی را از جای مشخص باز کنید.
• به مقدار لازم ژل بر روی زخم قرار دهید.
• پانسمان ثانویه را به اندازه زخم بریده و روی ژل قرار دهید.
• روی پانسمان قانویه آن گاز استریل گذاشته و پانسمان نمایید.
• در بافت های خشک و سفت هر 48 ساعت استففاده کنید.
• در سایر موارد می توانید مدت استفاده از ژل را به 24 ساعت کاهش دهید.
مهمترین ماده موثره این محصول عصاره غشای آمنیوتیک بهمراه عصاره سلولهای بنیادین مزانکایمال میباشد و حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکینهای مهم جهت ترمیم زخم، نوتروفیل و آنتاگونیستهای اينترلوکین بعلاوه فیبرونکتین و کلاژن، گلیگوپروتینها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که میتواند در درمان زخمها بدون ایجاد اسکار و کلویید مؤثر باشد. فاکتورهای رشد موجود در محصول با تأثیر بر روی سلولهای فیبروبلاست منطقه هدف باعث تکثیر آنها و ترشح ماتريس خارج سلولی شده و باعث تسهیل مهاجرت سلولی میگردد. ساير ويژگیهای پرده آمنیویک شامل ايمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته پايین، پیشگیری ازتشکیل کلويید و بافت اسکار، اتصال سريع به سطح زخم وتسهیل تمايز و اتصال سلولی، القا و تسهیل مهاجرت سلولی، قابلیت استفاده درتمام سطوح بدن، کاستن ازالتهاب و درد درناحیه، ايجاد بستر همگن در رشد مجدد بافت، کاستن ازاحتمال رشد مجدد تومور، نداشتن ريسک پس زدن پیوند، نداشتن مسمومیت موضعی و سیستمیک، پیشگیری از تکثیر باکتری روی سطح ویژگیهای بارز محصول است.

کنترل کیفیت محصول ژل دبریدمان

 

کنترل کیفیت محصولات لایف سل شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی EU-directive 23/2004 است کنترل کیفی مطابق با گایدلاین FDA آمریکا (HCT/P) (21 CFR Part 1271) و طبق ضوابط استاندارد مهندسی بافت AATB آمریکا انجام میپذیرد و درفرایند بیوتکنولوژی تولید این محصولات استریل کلیه غربالگریها از حیث بیماریهای مزمن ، عفونی ، نورولوژیک ، اتوایمیون و بدخیمی همچنین آزمایشات کنترل کیفی سرولوژیک و باکتریولوژیک طبق ضوابط TEMP و استاندارد AATB آمریکا انجام میپذیرد.