پچ پوستی پرده آمنیوتیک:

AMT (Amniotic Membrane Transplantation)

پج پوستی که حاصل فرایندهای بیوتکنولوژیک بر روی پرده آمنیون میباشد کاربردهای پزشکی درمانی متعددی دارد که از آن در زخم های دیابت، زخم بستر ،جراحی های عمومی درمان سوختگی ها و هر نوع زخم بیرونی و داخلی می توان استفاده کرد. در این روش محصول پج پوستی روی سطح آسیب دیده قرارداده میشود و سبب تحریک رشد سلول ها و ترمیم عضو آسیب دیده می شود.فرآوری آن بر اساس دستورالعمل‌های استانداردهای بین المللی در شرایط کاملا استریل و در اتاق‌های تمیز انجام می‌شود.پج پوستی با توجه به نوع کاربرد در اندازه های 3x3 سانتیمتر ، 5x5 سانتیمتر ، 6x6 سانتیمتر ، 10x10 سانتیمتر و 12x 15 سانتیمتر و حتی در سایزهای سفارشی تولید میشود و مهمترین موارد کاربرد آن عبارتند از :

• زخم های دیابتیک
• ترمیم زخم های مزمن( زخم بستر، زخم دیابتی و …)
• جراحی های لورولوژی (ترمیم نواقص ادراری تناسلی)
• جراحی های گوش، حلق و بینی( ترمیم پرده تمپان)
• جراحی های لثه
• پانسمان و پوشش درمانی زخم سوختگی درجه دو سطحی و عمیق
• اعمال جراحی چشم پزشکی و قرنیه
• رفع آسیب های نخاعی

غشای آمنیوتیک بهمراه سلولهای بنیادین مزانکایمال حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکینهای مهم جهت ترمیم زخم، نوتروفیل و آنتاگونیستهای اينترلوکین بعلاوه فیبرونکتین و کلاژن، گلیگوپروتینها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که میتواند در درمان زخمها بدون ایجاد اسکار و کلویید مؤثر باشد. فاکتورهای رشد موجود در محصول با تأثیر بر روی سلولهای فیبروبلاست منطقه هدف باعث تکثیر آنها و ترشح ماتريس خارج سلولی شده و باعث تسهیل مهاجرت سلولی میگردد. ساير ويژگیهای پرده آمنیویک شامل ايمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته پايین، پیشگیری ازتشکیل کلويید و بافت اسکار، اتصال سريع به سطح زخم وتسهیل تمايز و اتصال سلولی، القا و تسهیل مهاجرت سلولی، قابلیت استفاده درتمام سطوح بدن، کاستن ازالتهاب و درد درناحیه، ايجاد بستر همگن در رشد مجدد بافت، کاستن ازاحتمال رشد مجدد تومور، نداشتن ريسک پس زدن پیوند، نداشتن مسمومیت موضعی و سیستمیک، پیشگیری از تکثیر باکتری روی سطح ویژگیهای بارز محصول است.


مکانیزم درمان پج پوستی

اثر بخشی محصول پج پوستی وابسته به چند مکانیسم است:

1. تولید فاکتورهای رشدو سایتوکین ها و تسریع اپیتلیزاسیون
2. خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی و لذا کاهش عفونت در موضع
3. مهار التهاب و خاصیت ضد التهابی با مهار سلولها و عوامل التهابی و فعالیت پروتئازی آن ها ( ضد اسکار و ضد التهاب )
4. عدم ایجاد واکنش های ایمونولوژیک
5. خواص بیو مکانیک و ساختار بافتی غشاء پایه غنی از کلاژن
6. کاهش درد و عفونت زخم
7. مهار تمایز میوفیبروبلاستی فیبروبلاست های نرمال و پیشگیری از تشکیل اسکار
8. ماتریکس مناسبی را برای مهاجرت و تکثیر سلول‌ها
9. سد حمایتی زیستی (Bio-Barrier) برای بافت ها

مزایای استفاده از پج پوستی:

• خواص ضد میکروبی
• کاهش اسکار زخم، کاهش عفونت و فیبروز بافتی
• افزایش سرعت تجدید بافت اپی تلیال
• هزینه های کم در مقایسه با سایر پانسمان های بیولوژیک (کاهش طول مدت بستری تا حدود یک سوم ).
• کاربرد آسان
• عدم وجود واکنش ایمونولوژیک

مشخصات پج پوستی :

پرده آمنیوتیک یا آمنیون داخلی ترین لایه جفت است که ضخامت آن از ۰٫۰۲تا ۰٫۰۵ متفاوت است و از سه لایه ذیل تشکیل یافته است.
لایه سلول های اپیتلیومی

• فاکتور رشد فیبرو بلاست fibroblast growth factor (FGF)
• فاکتور رشد مشتق از پلاکت platelet derived growth factor (PDGF)
• فاکتور رشد اپیدرمی Epidermal growth factor (EGF)
• فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی Vascular endothelial growth factor (VEGF)

لایه غشای پایه ضخیم شامل

• انواع کلاژن های V، VI ، VIII ، II ، III ، IV
• انواع فاکتورهای بیواکتیو مترشحه از ماتریکس خارج سلولی (ECM) نظیر انواع کلاژن ، فیبرونکتین، لامینین پروتنوگلیکان و گلیکو آمینوگلیکان می باشد که منجر به تحریک رشد سلولی می گردد.

لایه استروما (بافت مزانشیمی فاقد عروق ) شامل :

• TGF-beta
• فاکتورهای ضد التهاب
• فاکتورهای مهارکننده پروتاژها
سلولهای بنیادی مزانکایمال :
سلولهای بنیادی روی پرده آمنیون سلول های مزانشیمی است. این سلول ها قابلبت تمایز یافتن به سلول های بافت محل پیوند را داراست . سلول های مزانشیمی پرده آمنیون ، توانایی تمایز به سلولهای کراتینوسیت (اپیدرم پوست ) ، آدیپوژنتیک (چربی ساز ) ، کندروژنیک (غضروف ساز ) ، استنوژنتیک (استخوان ساز ) ، آنژپورژیک (عروق ساز )، میوژنتیک (عضله ساز )را دارند
فراوری محصول پج پوستی از پرده آمنیوتیک
برای تهیه محصول پج پوستی از پرده آمنیون از جفت مادران سالمی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند استفاده می شود. کلیه مراحل کار روی جفت و فرآوری بافت ها در فضای هود لامینار کلاس ۱۰۰ که در محیط اتاق تمیز (clean room) قرار دارد انجام می گیرد. پس از فرآوری آمنیون آن را در ظروف مخصوص قرار داده به روش انجماد کنترل شده در دمای ۸۰- درجه نگهداری میشود. این روش برای حفظ و نگهداری تمامیت بافت و اثرات بیولوژیک آن حیاتی است و برتری آن نسبت به سایر روش های نگهداری بافت اثبات شده است . نگهداری آمنیون و عملکرد آن در دمای ۸۰- درجه به مدت یکسال امکان پذیر است.نگهداری محصول نهایی در فریزر معمولی نیز امکانپذیر است.

 
کنترل کیفیت محصول پج پوستی :
کنترل کیفیت محصولات لایف سل شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی EU-directive 23/2004 است کنترل کیفی مطابق با گایدلاین FDA آمریکا (HCT/P) (21 CFR Part 1271) و طبق ضوابط استاندارد مهندسی بافت AATB آمریکا انجام میپذیرد و درفرایند بیوتکنولوژی تولید این محصولات استریل کلیه غربالگریها از حیث بیماریهای مزمن ، عفونی ، نورولوژیک ، اتوایمیون و بدخیمی همچنین آزمایشات کنترل کیفی سرولوژیک و باکتریولوژیک طبق ضوابط TEMP و استاندارد AATB آمریکا انجام میپذیرد. برخی از این آزمایشات شامل موارد زیر می باشند:
HIV 1,2 Ab / HCVAb / HBCAb / HBSAb / HBSAg HTLV 1,2 Ab / RPR / Endotoxin / MYCOPLASMA