درمان زخمهای سطحی پوست :

SACE (Superficial Amniotic Cytokine Extract)

محصول درمان زخمهای سطحی پوست SACE دارای فاکتورهای رشد اپیتلیال جهت اپیتلیالیزاسیون و سیتوکینها و عصاره سلولهای بنیادین جهت تکثیر و پرولیفراسیون سلولی ، آنتی اکسیدانهای فعال و عوامل موثره بیولوژیک دیگر حاوی فاکتورهای موثره در پوست سازی و اپیتلیالیزیشن بدون اسکار و کلویید میباشد. این محصول بیوتکنولوژی بصورت اسپری محلول جهت درمان بدون اسکار زخم های زیبایی ( زخمهای سطحی اعمال زیبایی) و در مرحله انتهایی پوست آوری درمان زخم ها ( اپیتلیالیزاسیون ) جهت کمک به پوست آوری با کیفیت استفاده میشود. کاربرد بسیار آسان ، اثر بخشی و سرعت ترمیم بسیار بالا و ممانعت از تشکیل اسکار و کلویید در سطح پوست با اثرات EGF و فرایندکاهش بیان TGF-ß و تسریع مهاجرت سلول های کراتینوسیت پوستی از اثرات مهم این محصول در درمان زخمهای سطحی و زیبایی میباشد.
استفاده از این اسپری روی سطح زخم ، باعث تشکیل بهینه بافت اپیتلیال پوست شده که دارای خاصیت ضد التهاب، آنتی باکتریال و القا کننده تسریع حرکت سلولی جهت ترمیم بافت آسیب دیده سطح پوست است.این محصول حاوی عصاره سلولهای بنیادین ، اگزوزومها و فاکتورهای رشد همچون EFG یا همان فاکتور رشد اپیدرمال میباشد.

 

کاربردهای اسپری بایونانو درمانگر زخمهای سطحی پوست :

در حوزه زیبایی جهت درمان زخمهای سطحی و جلوگیری از ایجاد اسکار در زخم محل جراحی : ابدومینال پلاستی ، ماموپلاستی، جراحی لیفت سینه و بازسازی سینه (کوچک کردن سینه)، عمل بینی، ترمیم شکام لب
پس از لیزر درمانی جهت کاهش التهاب و درمان زخم ناشی از لیزر زخم های بعد از لیزر CO2 و لیزر اربیوم
میکرودرم ابریژن و لایه برداری دردرمان آکنه ،
حین و پس از میکرونیدلینگ
درمان زخم های بعد از جراحی های زیبایی مانند کاشت مو و ...
درمان بدون اسکار و کلوئیدی زخم های جراحی پلاستیک (ماموپلاستی، ابدومینوپلاستی و ...)
جلوگیری ازاسکار پس از عمل جراحی قلب باز
مرحله اپیتلیالزاسیون در زخمهای زخم پای دیابتی ، زخم وریدی پا، زخم شریانی ، زخم های فشاری
زخمهای بعد از عمل جراحی

ویژگیهای اسپری درمان زخمهای سطحی زیبایی :

- تسریع مهاجرت سلولهای بنیادین و تسریع ترمیم زخم
- تسریع اپیتلیالیزاسیون با تقویت فاکتورهای رشد EGFو سایتوکین ها
- افزایش متابولیسم سلولی و گردش خون و رشد و تمایز سلولی
- کاهش خطر ابتلا به فیبروز و اسکار
- کاهش التهاب و قرمزی پوست
- مسکن طبیعی در کاهش درد
- ویژگیهای ضد میکروبی و ضد ویروسی

ویژگی های خاص محصول اسپری :

وجود عصاره سلولهای بنیادین مزانشیمی ( توانایی القای تمایز وتغییر شکل به سلول های بافت های پوستی )
وجود سطوح بالای فاکتورهای رشد و سایتوکین های ترمیم بافت های آسیب دیده نظیر فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) ( تشکیل سلولهای اپیتلیال و بهبود آنژیوژنز ورشد رگ های خونی جدید ) ، فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی (VEGF) ( رگ زایی و افزایش نفوذپذیری مویرگی ) ، فاکتور رشد فیبروبلاست(FGF)( تکثیر، تمایز و تقسیم سلولی و همچنین مهاجرت سلولی، و ترمیم بافت ) ، فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF) ( بهبود تقسیمات سلولی بافت همبند) ، فاکتور رشد TGF-α( محرک مهاجرت کراتینوسیت ) ، وجود ماتریکس خارج سلولی (ECM ) که از انواع پروتئوگلیکان ، گلیکوزآمینوگلیکان و گلیکوپروتئین ها کلاژن(VI, VIII, I, III, IV)، فیبرونکتین، لامینین و الاستین تشکیل شده است و داربست (Scaffold) بیولوژیک جهت درمان زخم را تشکیل می دهد .
وجود بیواکتیو ها و انتی اکسیدانها که منجر به تحریک رشدو تقسیم سلولی و تسریع درمان و ترمیم انواع زخم های سطحی می گردند.

روش استفاده از اسپری درمان زخمهای سطحی زیبایی :

این محصول حاوی دو ویال یکی بصورت پودر لیوفیلیزه و دیگری محلول احیا کننده عصاره سلولهای بنیادین بوده که پس از مخلوط کردن، این محلول تا 10 روز در یخچال های معمولی قابل نگهداری و استفاده جهت اسپری روی زخم است. جهت استفاده از محصول ، با حفظ اصول استریل محتویات ویال محلول 4 cc را به ویال محصول پودری اضافه کنید و پس از2 دقیقه با تکان دادن ویال و حل شدن کامل ، محصول را در ظرف اسپری محصول ریخته و آماده استفاده و اسپری روی زخم است . طبق نظر پزشک در کاربردهای فوق و سایر کاربردها همچون سابسیژن ، پلاسماجت ، مزوتراپی سطحی ، حین یا پس از میکرونیدلینگ و لیزرتراپی اسپری نمایید.