درمان زخم های رادیو تراپی

درمان زخم های ناشی از رادیوتراپی با کمک سلول های بنیادی

آیا شما نیز از جمله کسانی هستید که دچار زخم های ناشی از رادیوتراپی شده‌اید؟ این روزها رادیوتراپی بخشی جداناپذیر از درمان سرطان به حساب می‌آید. رادیوتراپی یا به صورت…
فهرست