سلول بنیادی جنینی

مقایسه سلول های بنیادی بالغ و نا بالغ

مقایسه سلول های بنیادی بالغ و جنینی

سلول‌های بنیادی موضوعی جدید و داغ برای پزشکان ژنتیک به شمار می رود. صحبت‌ها درباره این سلول‌ها در سال‌های اخیر رشد پیدا کرده‌ و مقالات بسیاری درباره مزایا و قابلیت‌های…
فهرست