کاهش درد مفاصل با سلول های بنیادی

دلایل مختلفی جهت بروز درد در مفاصل وجود دارد که هر یک منشاهای متفاوتی را شامل می شوند. به طور کلی رابط بین دو استخوان را مفصل تشکیل می‌دهد. اگر…
فهرست