بیماری مفصل

کاهش درد مفاصل با سلول های بنیادی

دلایل مختلفی جهت بروز درد در مفاصل وجود دارد که هر یک منشاهای متفاوتی را شامل می شوند. به طور کلی رابط بین دو استخوان را مفصل تشکیل می‌دهد. اگر…

درمان آرتروز با سلول ‌های بنیادی

یکی از نوین‌ترین‌ روش‌های طب پزشکی در این روزها درمان آرتروز با سلول ‌های بنیادی است. در مقاله‌ای که پیش رو داریم؛ سعی میکنیم که به بررسی چیستی سلول‌های بنیادی…
فهرست