1. خانه
 2. /
 3. محصولات درمانی
 4. /
 5. ژل میکرونیزه سلول های بنیادین (آمپول غنی سلولهای بنیادین و فاکتورهای رشد) (MIC)

ژل میکرونیزه سلول های بنیادین (آمپول غنی سلولهای بنیادین و فاکتورهای رشد) (MIC)

Micronized Stem Cell

درباره این محصول

محصول میکرونیزه یا آمپول غنی سلولهای بنیادین و فاکتورهای رشد در سایزهای 2 سی سی و 4 سی سی به شکل ژل کرایوپرزرو در سرنگ عرضه شده و جهت درمان سریع و کیفی زخمهای نیمه عمیق و عمیق و حفره ای استفاده میشود.

این محصول بدلیل دارا بودن سلولهای بنیادین مزانکایمال ، فاکتورهای رشد ، سایتوکین ها ، ماتریکس خارج سلولی و بایواکتیوها باعث درمان کیفی و سریع بافت های اسیب دیده زخمها با کمترین اسکار و کلویید میگردد.

این محصول میکرونیزه برای زخمهای عمیق و یا حفره ای در موارد ذیل استفاده میگردند :

 • زخم دیابتیک
 • زخم بستر
 • زخم سوختگی
 • زخمهای عروقی وریدی
 • زخمهای جراحی عمومی
 • ضایعه و زخمهای پوستی تومورهای سرطانی
 • جلوگیری از اسکار در زخمهای پوستی

ویژگی های خاص محصول میکرونیزه

 • وجود سلولهای بنیادین مزانشیمی ( توانایی تمایز وتغییر شکل به سلول های کلیه بافت ها )
 • وجود سطوح بالای فاکتورهای رشد و سایتوکین ها که بسیار در ترمیم بافت های آسیب دیده موثرهستند نظیر فاکتور رشد فیبروبلاست(FGF)( تکثیر، تمایز و تقسیم سلولی و همچنین مهاجرت سلولی، و ترمیم بافت ) ، فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF) ( بهبود تقسیمات سلولی بافت همبند) ، فاکتور رشد TGF-α( محرک مهاجرت کراتینوسیت ) ، فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) ( تشکیل سلولهای اپیتلیال و بهبود آنژیوژنز ورشد رگ های خونی جدید ) ، فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی (VEGF) ( رگ زایی و افزایش نفوذپذیری مویرگی )
 • وجود ماتریکس خارج سلولی (ECM ) که از انواع پروتئوگلیکان ، گلیکوزآمینوگلیکان و گلیکوپروتئین ها کلاژن(VI, VIII, I, III, IV)، فیبرونکتین، لامینین و الاستین تشکیل شده است و داربست (Scaffold) بیولوژیک جهت درمان زخم را تشکیل می دهد .
 • وجود بیواکتیو ها و هیالورونیک اسید که منجر به تحریک رشدو تقسیم سلولی و تسریع درمان و ترمیم انواع زخم ها می گردند.

مهمترین ماده موثره این محصول عصاره غشای آمنیوتیک بهمراه سلولهای بنیادین مزانکایمال میباشد و حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکینهای مهم جهت ترمیم زخم، نوتروفیل و آنتاگونیستهای اينترلوکین بعلاوه فیبرونکتین و کلاژن، گلیگوپروتینها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که میتواند در درمان زخمها بدون ایجاد اسکار و کلویید مؤثر باشد.

فاکتورهای رشد موجود در محصول با تأثیر بر روی سلولهای فیبروبلاست منطقه هدف باعث تکثیر آنها و ترشح ماتريس خارج سلولی شده و باعث تسهیل مهاجرت سلولی میگردد. ساير ويژگیهای پرده آمنیویک شامل ايمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته پايین، پیشگیری ازتشکیل کلويید و بافت اسکار، اتصال سريع به سطح زخم وتسهیل تمايز و اتصال سلولی، القا و تسهیل مهاجرت سلولی، قابلیت استفاده درتمام سطوح بدن، کاستن ازالتهاب و درد درناحیه، ايجاد بستر همگن در رشد مجدد بافت، کاستن ازاحتمال رشد مجدد تومور، نداشتن ريسک پس زدن پیوند، نداشتن مسمومیت موضعی و سیستمیک، پیشگیری از تکثیر باکتری روی سطح ویژگیهای بارز محصول است.

همگی این عوامل باعث ویژگیهای ذیل در درمان زخم میگردند :

 • تحریک رشد ، تقسیم سلولی و تسریع درمان انواع زخم
 • کاهش التهاب محل زخم
 • شبیه سازی و ترمیم بافت های از بین رفته به علت توانایی تمایز و تبدیل سلول های بنیادی
 • تسریع در مهاجرت سلولی در درمان زخم
 • کاهش خطرایجاد فیبروز و اسکار
 • مسکن طبیعی در کاهش درد
 • ويژگي هاي ضد ميكروبي و ضد ويروسي
 • جلوگیری از تبخیرآب از سطح زخم
 • تسريع و تحريك فرآیند اپيتلياليزاسیون

نحوه استفاده از LIFESCELL

قبل از استفاده از محصول سرنگ میکرونیزه که بصورت کرایوپرزرو و در فریزر نگهداری میشود باید 10 دقیقه در دمای اتاق قرار گیرد تا از حالت انجماد کامل خارج گردسپس سرنگ حاوی محصول به شکل ژل بر روی زخم ریخته شده وسپس روی آن با گاز وازلینه پوشانده میشود.

مکانیزم درمان محصول میکرونیزه پوستی

اثر بخشی محصول میکرونیزه وابسته به چند مکانیسم است:

 • تولید فاکتورهای رشدو سایتوکین ها و تسریع اپیتلیزاسیون
 • خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی و لذا کاهش عفونت در موضع
 • خاصیت ضد التهابی با مهار سلولها و عوامل التهابی و فعالیت پروتئازی آن ها ( ضد اسکار و ضد التهاب )
 • مهار التهاب و عدم ایجاد واکنش های ایمونولوژیک
 • خواص بیو مکانیک و ساختار بافتی غشاء پایه غنی از کلاژن
 • کاهش درد و عفونت زخم
 • مهار تمایز میوفیبروبلاستی فیبروبلاست های نرمال و پیشگیری از تشکیل اسکار
 • ماتریکس مناسبی را برای مهاجرت و تکثیر سلول‌ها
 • سد حمایتی زیستی (Bio-Barrier) را برای بافت ها فراهم می‌آورد.

فرآوری آن بر اساس دستورالعمل‌های استانداردهای بین المللی در شرایط کاملا استریل و در اتاق‌های تمیز انجام می‌شود.

مزایای استفاده از محصول میکرونیزه

 • خواص ضد میکروبی
 • کاهش اسکار زخم، کاهش عفونت و فیبروز بافتی
 • افزایش سرعت تجدید بافت اپی تلیال
 • هزینه های کم در مقایسه با سایر پانسمان های بیولوژیک با استفاده از این پرده برای درمان بیماران، طول مدت بستری تا حدود یک سوم کاهش می یابد.
 • کاربرد آسان
 • عدم وجود واکنش ایمونولوژیک

مشخصات محصول

پایه اصلی محصول مبتنی بر پرده آمنیوتیک میباشد. پرده آمنیوتیک یا آمنیون داخلی ترین لایه جفت است   که ضخامت آن از  ۰٫۰۲تا ۰٫۰۵  متفاوت است و  از سه لایه ذیل تشکیل یافته است.

 • لایه سلول های  اپیتلیومی
  • فاکتور رشد فیبرو بلاست fibroblast growth factor (FGF)
  • فاکتور رشد مشتق از پلاکت platelet derived growth factor (PDGF)
  • فاکتور رشد اپیدرمی  Epidermal growth factor (EGF)
  • فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی Vascular endothelial growth factor (VEGF)
 •   لایه غشای پایه ضخیم
  • انواع کلاژن های V، VI ، VIII ، II ، III ، IV
  • انواع فاکتورهای بیواکتیو مترشحه از ماتریکس خارج سلولی (ECM) نظیر انواع کلاژن ، فیبرونکتین، لامینین پروتنوگلیکان و گلیکو آمینوگلیکان می باشد که منجر به تحریک رشد سلولی می گردد.
 •  لایه استروما (بافت مزانشیمی فاقد عروق)
  • TGF-beta
  • فاکتورهای ضد التهابها
  • فاکتورهای مهارکننده پروتاژها
  • سلولهای بنیادی : سلولهای بنیادی روی پرده آمنیون سلول های مزانشیمی است. این سلول ها قابلبت تمایز یافتن به سلول های بافت محل پیوند را داراست . سلول های مزانشیمی پرده آمنیون ، توانایی تمایز به سلولهای کراتینوسیت (اپیدرم پوست ) ، آدیپوژنتیک (چربی ساز ) ، کندروژنیک (غضروف ساز ) ، استنوژنتیک (استخوان ساز ) ، آنژپورژیک (عروق ساز )، میوژنتیک (عضله ساز )را دارند

فراوری محصول میکرونیزه

برای تهیه محصول میکرونیزه از پرده آمنیون از جفت مادران سالمی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند استفاده می شود. کلیه مراحل کار روی جفت و فرآوری بافت ها در فضای هود لامینار کلاس ۱۰۰ که در محیط اتاق تمیز (clean room) قرار دارد انجام می گیرد. پس از فرآوری آمنیون آن را در ظروف مخصوص قرار داده به روش انجماد کنترل شده در دمای ۸۰- درجه نگهداری میشود.

این روش برای حفظ و نگهداری تمامیت بافت و اثرات بیولوژیک آن حیاتی است و برتری آن نسبت به سایر روش های نگهداری بافت اثبات شده است . نگهداری آمنیون و عملکرد آن در دمای ۸۰- درجه به مدت یکسال امکان پذیر است.نگهداری محصول نهایی در فریزر معمولی نیز امکانپذیر است.

کنترل کیفیت محصول میکرونیزه

کنترل کیفیت محصولات لایف سل شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی eu-directive 23/2004  است کنترل کیفی مطابق با گایدلاین FDA آمریکا (HCT/P) (21 CFR Part 1271) و طبق ضوابط استاندارد مهندسی بافت AATB آمریکا انجام میپذیرد.

درفرایند بیوتکنولوژی تولید این محصولات استریل کلیه غربالگریها از حیث بیماریهای مزمن ، عفونی ، نورولوژیک ، اتوایمیون و بدخیمی همچنین آزمایشات کنترل کیفی سرولوژیک و باکتریولوژیک طبق ضوابط TEMP و استاندارد AATB آمریکا انجام میپذیرد.

برخی از این آزمایشات شامل موارد زیر می باشند:

 • HIV 1,2 Ab / HCVAb / HBCAb / HBSAb / HBSAg
 • HTLV 1,2 Ab / RPR / Endotoxin / MYCOPLASMA

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ژل میکرونیزه سلول های بنیادین (آمپول غنی سلولهای بنیادین و فاکتورهای رشد) (MIC)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست