درمان زخمهای سطحی پوست (SACE)

Superficial Amniotic Cytokine Extract
محصول درمان زخمهای سطحی پوست SACE دارای فاکتورهای رشد اپیتلیال جهت اپیتلیالیزاسیون و سیتوکینها و عصاره سلولهای بنیادین جهت تکثیر و پرولیفراسیون سلولی ، آنتی اکسیدانهای فعال و عوامل موثره بیولوژیک دیگر حاوی فاکتورهای موثره در پوست سازی و اپیتلیالیزیشن بدون اسکار و کلویید میباشد.

درباره این محصول

کاربردها

 • درمان زخمهای سطحی بدون ایجاد اسکار و کلویید در post laser
 • درمان زخمهای ناشی از لیزرهای سطحی و قرمزی پوست
 • درمان زخمهای پس از جراحیهای زیبایی همچون کاشت مو ، پیوند و …
 • درمان بدون اسکار و کلویید زخمهای جراحی های پلاستیک ( ماموپلاستی ، ابدامینوپلاستی و …. )
 • درمان تمام زخمهای سطحی stage 0,1

این محصول به علت وجود مولفه های بیولوژیک و آنتی اکسیدانهای فعال تحریک کننده متابولیسم و سیستم سلولی منطقه اپی درم شده و باعث بهبود زخمهای سطحی پوست بدون اسکار و کلویید میگردد. ترکیبی از مواد مختلف تقویتی به سطح پوست تزریق می‌شود. این مواد شامل عصاره‌های بیولوژیک و داروهای مختلف، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها، هورمون‌ها، فاکتورهای رشد و دیگر عواملی هستند که می‌توانند به اپیتلیالیزاسیون کامل و بدون اسکار پوست کمک کنند.

این محصول  با استفاده از اسپری به سطح پوست اسپری می‌شود. برای درمان جای زخم بدون اسکار پس از جراحیهای لیزر و میکرونیدلینگ در رفع خطوط و ترک‌های پوستی، جوان‌سازی و سوختگی‌های قدیمی که توسط لیزر یا میکرونیدلینگ عمل شده است از این محصول استفاده میشود و به‌عنوان یکی از روش‌های مناسب و کارآمد در حوزه پوست و زیبایی معرفی میگردد.

دردرمان زخمهای سطحی ناشی از روش لیزر تراپی ( POST LASER ) از این محصول استفاده میشود همچنین در میکرونیدلینگ (جوان‌سازی پوست) سوزن زیر جلدی از طریق ایجاد سوراخی مجاور اسکار، زیر فرورفتگی آشکار یا چروک، فروبرده می‌شود. عمل آزاد کردن پوست از چسبندگی به چنین جاهای عمیق، موجب بالا آمدن پوست و ایجاد زخمی کنترل‌شده می‌گردد که درنهایت فرایند بهبود زخم با این محصول بصورت اسپری روی زخم آغازشده و با تشکیل بافت همبند فرورفتگی اسکار بهبود می‌یابد.

ویژگی محصول

مهمترین ماده موثره این محصول عصاره غشای آمنیوتیک بهمراه عصاره سلولهای بنیادین مزانکایمال و بایواکتیوهای مورد نیاز درمان زخمهای سطحی میباشد و حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکینهای مهم جهت ترمیم زخم، نوتروفیل و آنتاگونیستهای اينترلوکین بعلاوه فیبرونکتین و کلاژن، گلیگوپروتینها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که میتواند در درمان زخمها بدون ایجاد اسکار و کلویید مؤثر باشد. فاکتورهای رشد موجود در محصول با تأثیر بر روی سلولهای فیبروبلاست منطقه هدف باعث تکثیر آنها و ترشح ماتريس خارج سلولی شده و باعث تسهیل مهاجرت سلولی میگردد.

ساير ويژگیهای پرده آمنیویک شامل ايمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته پايین، پیشگیری ازتشکیل کلويید و بافت اسکار، اتصال سريع به سطح زخم وتسهیل تمايز و اتصال سلولی، القا و تسهیل مهاجرت سلولی، قابلیت استفاده درتمام سطوح بدن، کاستن ازالتهاب و درد درناحیه، ايجاد بستر همگن در رشد مجدد بافت، کاستن ازاحتمال رشد مجدد تومور، نداشتن ريسک پس زدن پیوند، نداشتن مسمومیت موضعی و سیستمیک، پیشگیری از تکثیر باکتری روی سطح ویژگیهای بارز محصول است

همگی این عوامل باعث ویژگیهای ذیل در درمان زخم های زیبایی بدون اسکار و کلویید میگردند :

 • تحریک رشد ، تقسیم سلولی و تسریع درمان انواع زخم
 • کاهش التهاب محل زخم
 • شبیه سازی و ترمیم بافت های از بین رفته به علت توانایی تمایز و تبدیل سلول های بنیادی
 • تسریع در مهاجرت سلولی در درمان زخم
 • کاهش خطرایجاد فیبروز و اسکار
 • مسکن طبیعی در کاهش درد
 • ويژگي هاي ضد ميكروبي و ضد ويروسي
 • جلوگیری از تبخیرآب از سطح زخم
 • تسريع و تحريك فرآیند اپيتلياليزاسیون

کنترل کیفیت محصول

کنترل کیفیت محصولات شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی EU-directive 23/2004  است کنترل کیفی مطابق با گایدلاین FDA آمریکا (HCT/P) (21 CFR Part 1271) و طبق ضوابط استاندارد مهندسی بافت AATB آمریکا انجام میپذیرد و درفرایند بیوتکنولوژی تولید این محصولات استریل کلیه غربالگریها از حیث بیماریهای مزمن ، عفونی ، نورولوژیک ، اتوایمیون و بدخیمی همچنین آزمایشات کنترل کیفی سرولوژیک و باکتریولوژیک طبق ضوابط TEMP و استاندارد AATB آمریکا انجام میپذیرد.

فهرست