ژل دبریدمان زخمهای هایپر (نکروتیک) :

HDG(Hyper  Debrid Gel)

ژل دبریدمان زخمهای هایپر (نکروتیک) جهت درمان زخمهای عفونی نکروتیک دارای نکروز (زخمهای عفونی سیاه و سیاه-زرد)  استفاده میشود تا زخم را به مرحله گرانوله آورده تا درمان تکمیلی انجام شود . ژل دبریدهایپر بدون ایجادحساسیت و آسیب به بافت سالم باعث از بین بردن بافت های مرده (نکروز) از سطح زخم می شود و بدلیل دارا بودن عصاره سلولهای بنیادین مزانکایمال ، فاکتورهای رشد ، سایتوکین ها ، ماتریکس خارج سلولی و بایواکتیوها درمان کیفی و سریع بافت های اسیب دیده زخمها را با کمترین اسکار و کلویید انجام میدهند . . این محصول نوعی ژل زیست فعال ( بیواکتیو ) است. ژل دبرید هایپر به صورت اتولیتیک عمل می کند و بدون آسیب به بافت سالم باعث از بین بردن بافت های مرده (نکروز) از سطح زخم می شود. یک عامل خارجی مثل التهاب – سم باکتریایی – تروما و زخم می تواند منجر به نکروز گردد.

ویژگی های ژل دیبرید هایپر :

◄ دبرید به روش اتولیتیک و بدون ایجاد خونریزی و درد

◄ غیر تهاجمی

◄ مرطوب سازی بافت های خشک ونکروزه

◄ فاقد سمیت سلولی

◄ ضد حساسیت و تحریک پوستی

◄ ضد چسبندگی پانسمان به سطح زخم

◄ازبین برنده عفونت به رنگ سیاه و یا سیاه-زرد در زخمهای نکروتیک

 

ژل دبریدمان هایپر لایف سل (هایپر ژل)
هایپر ژل دبریدمان لایف سل برای برداشت بافت های مرده و نکروزه روی زخم استفاده می شودکه معمولا سیاه رنگ و یا سیاه-زرد رنگ هستند . پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت نکروتیک خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند.

ژل دبریدمان هایپر لایف سل (هایپر ژل)
هایپر ژل دبریدمان لایف سل برای برداشت بافت های مرده و نکروزه روی زخم استفاده می شودکه معمولا سیاه رنگ و یا سیاه-زرد رنگ هستند . پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت نکروتیک خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند.

هایپر ژل دبریدمان لایف سل :

کیت ژل دبریدمان لایف سل شامل ژل 10 گرمی دبریدمان و پانسمان ثانویه آن به صورت پانسمان شفاف هیدروفوب می باشد. پانسمان ژل لایف سل بر پایه ی آب است که بافت نکروتیک خشک زخم را به طور موثری دبرید و نرم می کند. این ژل با از بین بردن بافت نکروز زخم محیطی مناسبی را جهت رشد طبیعی بافت گرانوله فراهم می کند.

 کاربرد هایپر ژل لایف سل

در زخم های نکروتیک و خشک و همچنین زخمهای عفونی سیاه رنگ و یا سیاه-زرد رنگ استفاده می شود.

 روش استفاده از ژل دبریدمان هایپر

  • ابتدا ژل دبریدمان را از قسمت مشخص شده باز کنید.
  • به مقدار لازم از ژل روی زخم قرار دهید.
  • پانسمان ثانویه را به اندازه زخم بریده و روی ژل قرار دهید.
  • روی آن گاز استریل گذاشته و پانسمان نمایید.
  • در بافت های خشک و سفت هر 48 ساعت استفاده کنید و در سایر موارد می توانید مدت زمان استفاده از ژل را به 24 ساعت کاهش دهید.

کنترل کیفیت محصول ژل دبرید هایپر

 

کنترل کیفیت محصولات لایف سل شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی EU-directive 23/2004 است کنترل کیفی مطابق با گایدلاین FDA آمریکا (HCT/P) (21 CFR Part 1271) و طبق ضوابط استاندارد مهندسی بافت AATB آمریکا انجام میپذیرد و درفرایند بیوتکنولوژی تولید این محصولات استریل کلیه غربالگریها از حیث بیماریهای مزمن ، عفونی ، نورولوژیک ، اتوایمیون و بدخیمی همچنین آزمایشات کنترل کیفی سرولوژیک و باکتریولوژیک طبق ضوابط TEMP و استاندارد AATB آمریکا انجام میپذیرد.