پچ چشمی پرده آمنیوتیک:

EAMT(Eye Amniotic Membrane Transplantation )

پج چشمی که حاصل فرایندهای بیوتکنولوژیک بر روی پرده آمنیون میباشد موارد درمانی متعددی دارد که از آن در درمان زخمها و ضایعات سطحی جشم و بازسازی بافت قرنیه و جراحی های چشم می توان استفاده کرد. در این روش محصول پج جشمی روی سطح آسیب دیده جشم قرارداده شده و گسترش می یابد و سبب تحریک رشد سلول ها و ترمیم منطقه آسیب دیده جشم می شود.پج جشمی با توجه به نوع کاربرد در اندازه های 3x3 سانتیمتر ، 4x4 سانتیمتر و 5x5 سانتیمتر تولید میشود . این محصول به طور وسيعي در ضايعات قرنيه مانند زخمهاي نوروتروفيك، نقصهاي اپيتليومي دايم ، درمان انواع کراتیت ها ، سوختگيهاي شيميايي، بازسازي سطح چشم و نيز در پاتولوژيهاي ملتحمه مانند برداشتن اسکواموسسلکارسينوماي SCC ملتحمه، ناخنك و اصلاح سيمبلفارون به كار ميرود . پج جشمی لایف سل توانایی کاهش اسكار ، تحريك ترميم زخم و ترميم اپيتليوم و نيز به دليل خواص ضد باكتريايي، داراي اهميت درمانی ویژه در منطقه اسکلرال چشم است. این کاربردها عبارتند از :

 • درمان ناخنک یا تریژیم
 • رفع نقص دايم اپيتليومي و زخم نوروتروفيك
 • درمان زخمهاي سپري شكل Ulcers Shield
 • درمان کراتيت عفوني
 • درمان کراتوپاتي تاولي Keratopathy Bollous
 • درمان کراتوپاتي نواري Keratopathy Band
 • درمان کراتکتومي فوتورفرآتيو PRK و کراتکتومي فوتوتراپوتيك
 • درمان آسيبهاي شيميايي
 • بازسازي سطوح ملتحمه
 • رفع و درمان نقص نسبي سلولهای بنيادي ليمبوس
 • پيوند قرنيه به دنبال پيوند ياخته هاي بنيادي
 • بلب فيلترينگ
 • انتروپيون سيكاتريسي

کاتالوگ محصول

images

 Improvement of the corneal transplant survival rate and Corneal wound treatment
 Dry eye treatment
 Corneal ulceration treatment in LASIK & LASEK surgery
 Eye epithelial & scleral wound treatment
 Corneal pressure ulcer repair
 Corneal burn repair
 Eye keratitis treatment
 Pterygium treatment after surgery
 Steven johnson syndrome treatment
 Treatment of chemical damage and conjunctiva Reconstruction
 Treatment of the relative defects of stem cells in Limbus area

غشای آمنیوتیک بهمراه سلولهای بنیادین مزانکایمال حاوی فاکتورهای رشد و سیتوکینهای مهم جهت ترمیم زخم های چشمی و اسکلرال ، نوتروفیل و آنتاگونیستهای اينترلوکین بعلاوه فیبرونکتین و کلاژن، گلیگوپروتینها و گلیکوزآمینوگلیکانها است که میتواند در درمان زخمهای چشمی بدون ایجاد اسکار و کلویید مؤثر باشد. فاکتورهای رشد موجود در محصول با تأثیر بر روی سلولهای فیبروبلاست منطقه هدف باعث تکثیر آنها و ترشح ماتريس خارج سلولی شده و باعث تسهیل مهاجرت سلولی میگردد. ساير ويژگیهای پرده آمنیویک شامل ايمونوژنیسیته و آنتی ژنیسیته پايین، پیشگیری ازتشکیل کلويید و بافت اسکار، اتصال سريع به سطح زخم وتسهیل تمايز و اتصال سلولی، القا و تسهیل مهاجرت سلولی، کاستن ازالتهاب و درد درناحیه، ايجاد بستر همگن در رشد مجدد بافت، کاستن ازاحتمال رشد مجدد تومور، نداشتن ريسک پس زدن پیوند، نداشتن مسمومیت موضعی و سیستمیک، پیشگیری از تکثیر باکتری روی سطح ویژگیهای بارز محصول است.


مکانیزم درمان پج جشمی :

اثر بخشی محصول پج چشمی وابسته به چند مکانیسم است:
1. تولید فاکتورهای رشدو سایتوکین ها و تسریع اپیتلیزاسیون
2. خواص ضد میکروبی و ضد ویروسی و لذا کاهش عفونت در موضع
3. خاصیت ضد التهابی با مهار سلولها و عوامل التهابی و فعالیت پروتئازی آن ها ( ضد اسکار و ضد التهاب )
4. مهار التهاب و عدم ایجاد واکنش های ایمونولوژیک
5. خواص بیو مکانیک و ساختار بافتی غشاء پایه غنی از کلاژن
6. کاهش درد و عفونت زخم
7. مهار تمایز میوفیبروبلاستی فیبروبلاست های نرمال و پیشگیری از تشکیل اسکار
8. ماتریکس مناسبی را برای مهاجرت و تکثیر سلول‌ها
9. سد حمایتی زیستی (Bio-Barrier) را برای بافت ها فراهم می‌آورد.
10. فرآوری آن بر اساس دستورالعمل‌های استانداردهای بین المللی در شرایط کاملا استریل و در اتاق‌های تمیز انجام می‌شود.

مزایای استفاده از پج چشمی:

• خواص ضد میکروبی
• کاهش اسکار زخم، کاهش عفونت و فیبروز بافتی
• افزایش سرعت تجدید بافت اپی تلیال
• هزینه های کم در مقایسه با سایر پانسمان های بیولوژیک با استفاده از این پرده برای درمان بیماران، طول مدت بستری تا حدود یک سوم کاهش می یابد.
• کاربرد آسان
• عدم وجود واکنش ایمونولوژیک

مشخصات پج چشمی :

پرده آمنیوتیک یا آمنیون داخلی ترین لایه جفت است که ضخامت آن از ۰٫۰۲تا ۰٫۰۵ متفاوت است و از سه لایه ذیل تشکیل یافته است.
لایه سلول های اپیتلیومی

• فاکتور رشد فیبرو بلاست fibroblast growth factor (FGF)
• فاکتور رشد مشتق از پلاکت platelet derived growth factor (PDGF)
• فاکتور رشد اپیدرمی Epidermal growth factor (EGF)
• فاکتور رشد اندوتلیومی عروقی Vascular endothelial growth factor (VEGF)

لایه غشای پایه ضخیم شامل :

• انواع کلاژن های V، VI ، VIII ، II ، III ، IV
• انواع فاکتورهای بیواکتیو مترشحه از ماتریکس خارج سلولی (ECM) نظیر انواع کلاژن ، فیبرونکتین، لامینین پروتنوگلیکان و گلیکو آمینوگلیکان می باشد که منجر به تحریک رشد سلولی می گردد.

لایه استروما(بافت مزانشیمی فاقد عروق ) شامل :

• TGF-beta
• فاکتورهای ضد التهابها
• فاکتورهای مهارکننده پروتاژها
• سلولهای بنیادی : سلولهای بنیادی روی پرده آمنیون سلول های مزانشیمی است. این سلول ها قابلبت تمایز یافتن به سلول های بافت محل پیوند را داراست . سلول های مزانشیمی پرده آمنیون ، توانایی تمایز به سلولهای کراتینوسیت (اپیدرم پوست ) ، آدیپوژنتیک (چربی ساز ) ، کندروژنیک (غضروف ساز ) ، استنوژنتیک (استخوان ساز ) ، آنژپورژیک (عروق ساز )، میوژنتیک (عضله ساز )را دارند


کاربرد پرده آمنیون فراوری شده به عنوان یک پانسمان بیولوژیک در جراحی ها و سوختگی های پوست، نقایص چشمی، آسیب های چشمی ، طناب نخاعی و غیره میباشد.
فراوری محصول پج جشمی از پرده آمنیوتیک
برای تهیه محصول پج جشمی از پرده آمنیون از جفت مادران سالمی که تحت عمل جراحی سزارین قرار می گیرند استفاده می شود. کلیه مراحل کار روی جفت و فرآوری بافت ها در فضای هود لامینار کلاس ۱۰۰ که در محیط اتاق تمیز (clean room) قرار دارد انجام می گیرد. پس از فرآوری آمنیون آن را در ظروف مخصوص قرار داده به روش انجماد کنترل شده در دمای ۸۰- درجه نگهداری میشود. این روش برای حفظ و نگهداری تمامیت بافت و اثرات بیولوژیک آن حیاتی است و برتری آن نسبت به سایر روش های نگهداری بافت اثبات شده است . نگهداری آمنیون و عملکرد آن در دمای ۸۰- درجه به مدت یکسال امکان پذیر است.نگهداری محصول نهایی در فریزر معمولی نیز امکانپذیر است.

کنترل کیفیت محصول پج چشمی : کنترل کیفیت محصولات لایف سل شامل یک شبکه گسترده کامل غربالگری اهدا کنندگان و انجام آزمایشات کامل و دقیق ویرولوژی و سرولوژی می باشد که مطابق با استانداردهای تعیین شده جهانی eu-directive 23/2004 است. آزمایشات شامل موارد زیر می باشند: HIV 1,2 Ab / HCVAb / HBCAb / HBSAb / HBSAg HTLV 1,2 Ab / RPR / Endotoxin / MYCOPLASMA