مکمل‌های درمانی لایف‌سل

مکمل‌های درمانی

مکمل‌های درمانی و ورزشی طیف گسترده‌ای از محصولات ترکیبی همچون مکمل‌های جوانسازی و تاخیر در روند پیری ، کنترل سرطان ، بازسازی کبد ، انرژی‌زایی ، درمان زخم‌های گوارشی و ….. را شامل می‌شوند. مواد موثره بیولوژیک همچون عصاره سلولهای بنیادین مزانکایمال حاوی فاکتورهای رشد ، سایتوکینها ، ECM ، بایواکتیوهای مورد نیاز فرایندهای درمانی و ورزشی و مواد موثره لیپوزومال کنترل ریلیز موجب بهترین و پیشرفته‌ترین عملکرد این محصولات هستند.

دیگر مکمل‌های درمانی لایف‌سل

دیگر دسته‌بندی‌های محصولات لایف‌سل

فهرست